Nováková et al, 2014, Hydrophilic interaction chromatography of polar and ionizable compounds by UHPLC

Lucie Nováková *, Lucie Havlíková, Hana Vlcˇková, Hydrophilic interaction chromatography of polar and ionizable compounds by UHPLC, Trends in Analytical Chemistry 63 (2014) 55–64